Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στο κείμενο που ακολουθεί σαν "εταιρία" αναφέρεται η Joyetech και ο δικτυακός τόπος www.joyetech.eu

Η "εταιρία", προσφέρει τις υπηρεσίες της, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της "εταιρίας" μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
 

Προοίμιο

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / συνδρομητών, που συλλέγει η "εταιρία", κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων των δικτυακών της τόπων. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / συνδρομητών από την "εταιρία" προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρίες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / συνδρομητών της "εταιρίας" και οποιωνδήποτε υπηρεσιών, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της "εταιρίας". Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η "εταιρία" δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίες υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της "εταιρίας", στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
 

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Η "εταιρία" συλλέγει προσωπικά δεδομένα: α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής εγγράφεται στις υπηρεσίες, β) όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες της. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή, το μέγιστο δυνατό των ζητούμενων πληροφοριών είναι: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Επιχείρησης, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η "εταιρία" χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών για τρεις γενικούς λόγους: την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών/συνδρομητών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών/χρηστών/συνδρομητών του σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της "εταιρίας", την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών.
 

Διόρθωση ή/και Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Η "εταιρία" δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/συνδρομητές να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, είτε επισκεπτόμενοι απλώς τη σχετική υπηρεσία της είτε ενημερώνοντας με οποιοδήποτε τρόπο (επιστολή, fax , e - mail κλπ) αυτή.
 

Διοχέτευση και Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Η "εταιρία" δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών της σε κανένα τρίτο φορέα. Η "εταιρία" μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την "εταιρία" καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την "εταιρία" έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη της "εταιρίας" γνωστοποιούν σε αυτή, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την "εταιρία".
 

Cookies

Η "εταιρία" μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της "εταιρίας". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της "εταιρίας" και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της "εταιρίας" είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing . Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής της "εταιρίας" μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της "εταιρίας", είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της "εταιρίας" δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 

"Δεσμοί" / Links προς άλλα Sites

Οι δικτυακοί τόποι της "εταιρίας" περιλαμβάνουν links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η "εταιρία" για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. 
 

Καταχωρίσεις Συνδρομητών

Η "εταιρία" δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο καταχωρούν οι συνδρομητές στις σελίδες της. Εάν η "εταιρία" λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του συνδρομητή, που προέβη στη σχετική καταχώριση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι συνδρομητές να καταχωρούν στις ως άνω σελίδες.
 

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην "εταιρία" κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή των υπηρεσιών της "εταιρίας" υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του ν. 2819/2000 όπως και το ν. 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται, λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η "εταιρία" διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών/συνδρομητών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της "εταιρίας".