Επιστροφές

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την αυστηρή πολιτική της εταιρίας μας όσον αφορά τις αλλαγές-επιστροφές προτού προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή-επιστροφή του προϊόντος που έχει παραλάβει, θα πρέπει εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αγοράς να:

  • αποστείλει με email στο [email protected], την αίτηση αλλαγής με θέμα ''Αίτηση αλλαγής της παραγγελίας Νο......''
  • ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρία στο 210 6031742.

Οι αλλαγές-επιστροφές των προϊόντων θα γίνονται δεκτές εντός 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, (όπως παρελήφθησαν από τον πελάτη) και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν , πλήρη και χωρίς φθορές.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η Joyetech έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

-Η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από την αρχική του συσκευασία, όπου αναγράφεται ο μοναδικός σειριακός αριθμός της συσκευής για λόγους ταυτοποίησης.

Η αποστολή των προϊόντων αλλαγής πραγματοποιείται μόνον αφού παραληφθούν και υποβληθούν σε έλεγχο ποιότητας τα προϊόντα που επιστρέφονται.

Τρόπος αποστολής και έξοδα παράδοσης σε περίπτωση αλλαγής-επιστροφής προϊόντων:

Τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων που επιστρέφονται ή αλλάζονται καλύπτονται εξολοκλήρου από τον πελάτη.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή η παραλαβή επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος με αντικαταβολή προς την Joyetech.

Για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε:

  • Να χρησιμοποιείτε μία αναγνωρισμένη ταχυδρομική υπηρεσία για την επιστροφή ή αλλαγή της αγοράς σας.
  • Να συσκευάζετε το προϊόν σε ένα μεγαλύτερο κουτί προσεκτικά ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.

Σε καμία περίπτωση η εταιρία μας δεν ευθύνεται για απώλεια, καθυστέρηση, κλοπή ή κακή διαχείριση του δέματος που αποστέλλει ο πελάτης για αλλαγή - επιστροφή προϊόντος.

Όλα τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στην έδρα της εταιρίας μας.